Administrasjon

Kort om administrasjon

HBR iks sin administrasjon held til på Torpomoen rednings- og øvingspark. Ein av fordelane med å være på Torpomoen er at både politi, ambulanse og Norsk Luftambulanse har øvingar der, og det gjer det enklare å få til samarbeid og samøvingar. Det Lokale El-tilsyn har også kontor på Torpomoen, og dette gjer det enkelt å samarbeide om brannforebygging generelt og også enkeltståande sakar.

John Bjella

John Bjella

Brannsjef

Tlf: 95 93 64 08
john@hallingdal-brannvesen.no

Ingar Danielsen

Ingar Danielsen

Leiar forebyggande avdeling

Tlf: 95 98 00 63
ingar@hallingdal-brannvesen.no

Vidar Nerheim

Vidar Nerheim

Leiar beredskap

Tlf: 94 85 98 90
vidar@hallingdal-brannvesen.no

Britt Kristin Marken

Britt Kristin Marken

Sekretær

Tlf: 96 62 54 25
britt@hallingdal-brannvesen.no

Anja Hjallen

Anja Hjallen

Sekretær

Tlf: 96 62 54 25
anja@hallingdal-brannvesen.no

Pål André Bjerke

Pål André Bjerke

Beredskapskoordinator
Tlf: 97 14 62 80
paal.bjerke@hol.kommune.no

Sentralbord, tlf.: 96 62 54 25

Brenning av bål:
meld frå til 110-sentralen i Tønsberg, tlf: 33314110

Fakturaadresse:
HBR iks, v/Felleskontoret for fakturabehandling, postboks 166, 3541 Nesbyen


  Styret i HBR iks

  Representantskap vel styremedlemmer 
  frå kvar kommune (5 pers), og dei tilsette vel 2, til
  saman 7 styremedlemmer.

  Medlemmer:

  Tove Eggen Lien, leder (Hemsedal)

  Håkon Myro, nestleder (Ål)

  Bård Hagen, medlem (Gol)

  Britt Vikane, medlem (Gol)

  Torkild Raaen, medlem (Flå)

  Ole Skredegård, (ansattrep.)

  Kjell Arne Liahagen, (ansattrep.)

  I tillegg til dette er det 7 varamedlemmer.

 

  
  Representantskapet i HBR iks
  Øverste styreorganet i HBR iks, består av
  representantar frå kvar av eigarkommunane).

 
  Medlemmer:

  Solveig Vestenfor, leder (Ordfører Ål)

  Heidi Granli, nestleder (ordfører Gol)

  Pål Rørby (ordfører Hemsedal)

  Tore Haraldset (ordfører Nes)

  Merete H. Gandrud (ordfører Flå)

 

  I tillegg til dette er det 5 varamedlemmer (varaordførar
  i kvar kommune)