Bytte eller renovere ildsted/skorstein

Bytte eller renovere ildsted/skorstein

Nyinstallering, renovering eller bytting av skorstein og ildsted ILDSTED Montering av ildsted: Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, jamfør forskrift om byggesak § 4-1, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et...
Kurs på Torpomoen

Kurs på Torpomoen

Kontakt Torpomoen Drift AS for alle typer kurs innen brannvern og HMS. Tlf.: 32082920
Torpomoen leier instruktører fra HBR iks.